حمایت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی قم از اولین ایده بازار فناوری و تجهیزات ورزشی
1395-02-01
دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی قم حامی علمی اولین ایده بازار و اختراعات در حوزه فناوری و تجهیزات ورزشی شدند.
به گزارش دبیرخانه اولین ایده بازار فناوری و تجهیزات ورزشی و با توجه به استقبال گسترده پژوهشگران از این رویداد، دانشگاه های شهید بهشتی و صنعتی قم به عنوان حامیان علمی این رویداد ملی اعلام آمادگی کردند. اولین ایده بازار فناوری وتجهیزات ورزشی 5 خرداد ماه جاری در محل تالار مرکزی دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگذار خواهد شد.