حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده معنوی
دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
فن ورزش
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
شرکت فرابورس ایران
مرکز شتابدهی نوآوری
پارک فناوری پردیس
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی قم
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه خواجه نصیر طوسی
انجمن ایرانی حمایت از حق بازی کودکان
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا)
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی و پژوهشی کارکنان و اعضا هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
المپیک ویژه ایران
دانشگاه علامه طباطبایی
وزارت ورزش و جوانان
دانش سالار ایرانیان
سازمان ورزش شهرداری تهران
سازمان لیگ فوتبال ایران
شرکت آب و فاضلاب استان تهران