گام اول/ ارسال ایده‌ها


در بازۀ زمانی ارسال ایده‌ها ایده‌پردازان و طراحان نسبت به ثبت‌نام، ارسال ایده و بارگذاری تصاویر و اطلاعات تکمیلی اقدام خواهند کرد. این بازه 3 ماهه در نظر گرفته شده است که در این رویداد از تاریخ 27  دیماه تا 27 فروردین سال 95 خواهد بود.


گام دوم/ گزینش ایده‌ها


در این گام از میان ایده‌های رسیده به رویداد، ایده‌های منتخب توسط کمیته علمی، داوری انتخاب خواهند شد و به مرحله بعد خواهند رفت. مهمترین عامل موفقیت هر ایده را باید نوآورانه بودن و نزدیکی ایده به بازار هدف از نظر سرمایه‌گذاران دانست که مؤلفه‌های درنظر گرفته شده برای غربالگری اولیه ایده­ها را می توانید در قسمت نمایش جزئیات گزینش ایده ها مطالعه کنید.


گام سوم/ توان‌افزایی و آموزش صاحبان ایده جهت ارائه و اجرا در روز رویداد


یک دورۀ آموزشی در چهار سرفصل «مالکیت فکری، نگارش طرح کسب‌و‌کار تجاری، ارائه شفاهی و ارائۀ تصویری» برای منتخبین مرحلۀ گزینش ایده‌ها برگزار خواهد شد. در انتهای دوره آموزشی یک ارائه خلاصه از شرکت کنندگان دریافت خواهد شد که مبنای انتخاب ایده های برتر در روز رویداد خواهد بود.


گام چهارم/ روز رویداد


ارائۀ صاحبان ایده در روز رویداد سه بخش خواهد داشت:

الف) ارائه شفاهی صاحب ایده: مدت زمان این بخش 6 دقیقه است که در این زمان، صاحب ایده باید با استفاده از فایل ارائه تحویل داده شده به دبیرخانه، ایدۀ خود را ارائه کند. صاحب ایده باید در ارائۀ خود علاوه بر مشخص‌کردن کلیات ایده برای حضار و داوران، طرح توجیهی اقتصادی مناسبی برای ایده خود ارائه دهد.

ب) پرسش و پاسخ حضار: در این قسمت صاحب ایده در مدت زمان 6 دقیقه فقط به سه سوال پرسیده شده توسط حضار پاسخ می­دهد. مدیریت زمان این قسمت بر عهده صاحب ایده است.

ج) پرسش و پاسخ داوران: در این قسمت صاحب ایده در مدت زمان 6 دقیقه باید به سؤالات داوران پاسخ دهد.

رتبه‌بندی نهایی صاحبان ایده بر اساس میانگین امتیازات داوران از 0 تا 100 است. در صورتی که دو یا چند ایده دارای امتیازات برابر باشد، ایده ­ای که دارای امتیاز بالاتر از دید تماشاگران و حاضران باشد رتبه بالاتری پیدا خواهد کرد.

برندگان نهایی شامل سه نفر نخست داوری نهایی هستند. نفرات برگزیده برای کسب رتبه ­های 1 تا 3 باید حداقل امتیازات ذیل را از نظر میانگین امتیازدهی داوران کسب نمایند: (رتبه اول: حداقل امتیاز در بازه 90 تا 100)، (رتبه دوم: حداقل امتیاز در بازه 80 تا 90)، (رتبه سوم: حداقل امتیاز در بازه  65 تا 80).